Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 764/UBND-NN CÔNG VĂN V/v ứng phó với mưa lớn và nước dâng do thủy điện Lai Châu xả lũ 5 02/08/2017
2 846/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách địa phương năm 2016 13 01/08/2017
3 753/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 7 năm 2017 10 31/07/2017
4 775/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017 16 12/07/2017
5 646/BC-UBND Báo cáo Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 15 30/06/2017
6 644/QĐ-UBND Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng cuối năm 2017 12 30/06/2017
7 33/TB-HĐND THÔNG BÁO Tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 266 05/06/2017
8 499/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luật của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 5 năm 2017 24 31/05/2017
9 28/TB-HĐND THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 71 18/05/2017
10 29/KH-HĐND KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX 47 18/05/2017
11 433/TB-UBND Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sìn Hồ" 51 15/05/2017
12 378/TB-UBND Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 4 năm 2017 15 28/04/2017
13 201/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo diễn tập Ứng phó lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn xã Căn Co năm 2017 24 15/03/2017
14 203/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo diễn tập Ứng phó cháy rừng - Tìm kiếm cứu nạn xã Noong Hẻo năm 2017 47 15/03/2017
15 481/UBND-VP CÔNG VĂN Về việc yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 14 27/05/2016
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lê Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868- Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...