Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1544/UBND-VP CÔNG VĂN Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019 4 27/12/2018
2 599/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019 11 27/12/2018
3 1482/UBND-TTr CÔNG VĂN Về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 17/12/2018
4 1443/BC-UBND BÁO CÁO Công khai thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 trình HĐND huyện 7 10/12/2018
5 84/VP-TH CÔNG VĂN Về việc sử dụng điện tại Trụ sở HĐND-UBND huyện 8 05/12/2018
6 1249/UBND-VP CÔNG VĂN Về việc chuẩn bị nội dung phiên họp tháng 11/2018 12 12/11/2018
7 102/TB-HĐND (THÔNG BÁO) Điều chỉnh nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 16 08/11/2018
8 962/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư, kinh doanh và khai thác chợ thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ (chợ mới) 65 24/10/2018
9 1105/UBND-TTYT CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng 3 05/10/2018
10 968/UBND-VP CÔNG VĂN V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 17 28/08/2018
11 946/UBND-VP CÔNG VĂN Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 20 24/08/2018
12 923/UBND-TNMT CÔNG VĂN V/v Đăng ký danh mục dự án thu hồi đất; mức vốn BT, GPMB; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 32 16/08/2018
13 883/UBND-TNMT CÔNG VĂN Về việc rà soát, bổ sung danh mục các công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 58 02/08/2018
14 883/UBND-TNMT CÔNG VĂN Về việc rà soát, bổ sung danh mục các công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 6 02/08/2018
15 687/TB-UBND THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2018 74 26/07/2018
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lê Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868- Email: vphdnd.ubndhuyensinho@gmail.com
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...