Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Liên kết

Mời họp


(GIẤY MỜI) Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội, Bộ luật Hình sự và Luật nghĩa vụ quân sự (GM số 10) (22/01/2018 12:00:00 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lê Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868 - Email: vphdnd.ubndhuyensinho@gmail.com
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...