A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện ủy Sìn Hồ tổ chức Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều ngày 16/5/2024, Huyện ủy Sìn Hồ tổ chức Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Chí Công - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Bùi văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Bí thư chi, đảng bộ cơ sở; Báo cáo viên cấp tỉnh công tác trên địa bàn huyện; báo cáo viên cấp huyện; Đại diện các tập thể, cá nhân, hộ gia đình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen; cán bộ, chiến sỹ Đảng uỷ Công an, Quân sự huyện; Học sinh tiêu biểu các trường THCS, THPT trên địa bàn Thị trấn huyện và các đoàn viên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ huyện Sìn Hồ.

Các tiết mục văn nghệ khai mạc Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 215-KH/HU, ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về đánh giá 3 năm tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, 2023, 2024 gắn với biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2024. Nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ởcác đơn vị, địa phương, tổ chức cơ sở đảng; những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra  bài học kinh nghiệm trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong thời gian tới; Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong huyện phát huy việc học tập và làm theo Bác; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, lan tỏa những cá nhân, tập thể, mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; Việc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; việc biểu dương, khen thưởng đảm bảo tính thuyết phục, tiêu biểu, có tính đại diện, thành phần, lĩnh vực.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh, trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó tạo sự thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện, đưa Kết luận 01 dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực, hiệu quả hơn, nhận thức về Kết luận 01, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Kết luận 01 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp ở các chi bộ, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân đã gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Kết luận số 21, khóa XIII của Đảng để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi. Việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đã chú trọng việc nêu gương gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công vụ, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tạo không khí đồng thuận, ủng hộ trong xã hội. Từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, trọng dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Chính vì vậy việc thực hiện Kết luận 01 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong toàn huyện.

Đồng chí Bùi Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Cao Cường, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ trình bày; Phóng sự đánh giá 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tổ chức các nội dung tham luận, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và giải pháp thực hiện trong thời gian tới của các cơ quan, ban ngành huyện, Đảng bộ các xã, thị trấn. Hội nghị đã được nghe 9 báo cáo tham luận đến từ các tổ chức cơ sở đảng, cá nhân đảng viên phát biểu nhiều nội dung quan trọng về công tác tuyên truyền tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo khơi dậy khát vọng vươn lên trong cuộc sống; phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng; Nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát huy lợi thế của địa phương, vươn lên làm giàu; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phát huy nội lực, thế mạnh của địa phương, đổi mới sáng tạo để nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả việc phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Có thể nói, các đại biểu phát biểu tham luận đã tập trung nghiên cứu, đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp sát với thực tiễn cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, đề nghị các đồng chí trở về cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch ban hành thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tại Hội nghị

 

Đồng chí Lê Chí Công – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự và trực tiếp phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Chí Công – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả đạt được trong 03 năm thực hiện kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Sìn Hồ đã đạt được, đồng chí khẳng định những thành tích của Đảng bộ huyện và cấp ủy các cấp đạt được trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 là rất quan trọng và đáng tự hào, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Sìn Hồ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị thường xuyên rèn luyện, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải thường xuyên sâu sát cơ sở, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cho Nhân dân ngày càng tin tưởng vào hiệu quả thực chất của việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Văn Sứng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 07 cá nhân và 02 hộ gia đình có nhiều thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả: Trịnh Quyền.


Nguồn:https://sinho.laichau.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 117
Hôm qua : 112