A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỚNG DẪN Tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

HƯỚNG DẪN Tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm (20/02/2020 9:57:07 SA)

Ngày 19/02/2020, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Sìn Hồ ban hành Hướng dẫn số 02/HD-HĐPB về Tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Theo đó, Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-HĐPH ngày 14/02/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu về tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (PBGDPL huyện) đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền đối với một số nội dung đang được dư luận xã hội quan tâm cần được tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (covid-19) gây ra và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia. Cụ thể như sau:

 1. Nội dung tập trung tuyên truyền

 - Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh: Tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch do vi rút Covid-19 gây ra để trục lợi…

 - Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia: Tập trung vào các quy định của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản pháp luật có liên quan: Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản có liên quan;…

 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương

 a) Đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; UBND các xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn quan tâm, chủ động tổ chức thông tin, phổ biến về các nội dung pháp luật nêu trên bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, Nhân dân nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong PBGDPL.

 b) Đề nghị Trung tâm y tế huyện, phòng Y tế huyện phối hợp với các cơ quan, tổ chức tăng cường phổ biến bằng các hình thức thích hợp, linh hoạt các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch covid-19; phòng, chống tác hại của rượu, bia; an toàn thực phẩm trong nhân dân để đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và phát huy hiệu lực, hiệu quả.

 c)  Đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản pháp luật liên quan trên chuyên trang, chuyên mục với nhiều thể loại đa dạng, phong phú nhằm cập nhật, phổ biến thông tin để mọi người dân biết và thực hiện, qua đó góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên; Hội Luật gia huyện chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật; chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 đ) Đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ hướng dẫn tại Văn bản này, hướng dẫn của tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và yêu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia với hình thức, nội dung phù hợp; phát huy vai trò của tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật liên quan.

 e) Giao Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch covid-19 và pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện về kết quả tổ chức, thực hiện của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, các địa phương.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện (qua Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực) trước ngày 10/5/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Tư pháp./.

 

      => Xem chi tiết văn bản Tại đây

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 1.215