Thứ tư, 21/02/2024 - 08:53
Dự thảo

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sìn Hồ

Ngày bắt đầu: 15/05/2017

Số lượt xem: 42

Góp ý: 0

Ngày 15/5/2017, UBND huyện ban hành Thông báo số 433/TB-UBND về việc lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sìn Hồ.

    => Tải về văn bản gốc Tại đây

    => Hồ sơ lấy ý kiến: Tải về