A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sìn Hồ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 

 

 

 

Trong 02 ngày 24 - 25/6/2024, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Sìn Hồ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trọng thể tại Nhà khách UBND huyện. Dự Đại hội có đồng chí Vừ A Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện ủy qua các thời kỳ và 149 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện dự đại hội.

 

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Sìn Hồ lần thứ XVIII có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả hoạt động công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, đáp ứng yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần xây dựng huyện Sìn Hồ ổn định, phát triển.

 

 

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương về giai cấp công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức, về công tác Mặt trận và các đoàn thể nhằm tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; về phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhằm nâng cao tinh thần yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc của các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo với 172 buổi và 9.250 lượt người tham dự.

Tích cực triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với từng mô hình khu dân cư, được các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, chính quyền, các đoàn thể phối hợp thực hiện, đông đảo Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các lễ hội truyền thống của các dân tộc được quan tâm tổ chức đã thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của chung sức xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Hàng năm hưởng ứng tháng cao điểm ngày vì người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện kêu gọi các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" được 878.591.339 đồng; triển khai hỗ trợ làm mới, sửa chữa 93 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ tặng quà cho 23 hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của Trung ương, Ban vận động của tỉnh và của huyện với tổng số tiền 3.576.900.000 đồng; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng quỹ đảm bảo đúng quy định, đối tượng, đúng mục đích, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện được các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ các loại quỹ và các nhu yếu phẩm. Tiếp nhận phân bổ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tặng quà được 1.704 lượt hộ nghèo không có khả năng ăn tết, hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tai nhân dịp tết Nguyên đán với số tiền 881.937.000 đồng.

Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả” được Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở triển khai, thực hiện; phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn lồng ghép với phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện quan tâm giúp đỡ và phối hợp thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sỹ, thân nhân gia đình có công với cách mạng nhân ngày 27/7 hàng năm trên địa bàn huyện được 704 lượt với 920.700.000 đồng.

 

 

Đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp trong huyện đã đạt được; Đồng thời các đồng chí đề nghị: MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát phản biện xã hội phòng chống tiêu cực. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. làm tốt công tác phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tiếp tục triển khai các hoạt động giúp đỡ người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn, người có công, gia đình chính sách. Nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm...

 

 

Ủy viên UB MTTQ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024- 2029 ra mắt Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 64 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại phiên thứ nhất, Ủy ban MTTQ huyện khóa XVIII đã hiệp thương cử Ban Thường trực, cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ huyện, đồng chí Phùng Hải Nam Bí thư Đảng ủy xã Lùng Thàng trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng hiệp thương cử 35 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nhân dịp này, chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 06 tập thể, 08 cá nhân; Ban Thường trực MTTQ huyện tặng giấy khen cho 06 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thực hiện: Trịnh Quyền

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 91
Hôm qua : 1.042