Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 462/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1 21/03/2023
2 479/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sìn Hồ năm 2023 1 20/03/2023
3 449/KH-UBND Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Sìn Hồ 1 16/03/2023
4 450/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023 trên địa bàn huyện Sìn Hồ 1 16/03/2023
5 441/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023 2 15/03/2023
6 361/BC-UBND Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tháng 02/2023 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 3/2023 1 03/03/2023
7 289/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023 2 23/02/2023
8 191/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 1 21/02/2023
9 142/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2022, tháng 01/2023 và một số yêu cầu, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới 2 06/02/2023
10 24/QĐ-UBND Quyết định ban hành bộ chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sìn Hồ 1 30/01/2023
11 74/KH-UBND Kế hoạch hoạt đông kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện Sìn Hồ 1 19/01/2023
12 44/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộ UBND tỉnh Lai Châu 3 12/01/2023
13 14/TB-HĐKTSH Thông báo kiểm tra, sát hạch xét tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức cấp huyện năm 2022 27 10/01/2023
14 16/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi trường 1 06/01/2023
15 12/KH-UBND Kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 1 05/01/2023
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lý Thị Na - Phó Chủ tịch UBND huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868- Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...