Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 05/UBND-VP Về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Sìn Hồ 2 04/01/2023
2 2550/TB-UBND Thông báo công bố, công khai điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sìn Hồ 30 28/12/2022
3 2519/KH-UBND Kê hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Sìn Hồ 21 23/12/2022
4 09/TB-HĐKTSH Thông báo lịch, hình thức và thời gian tiến hành sát hạch trong kỳ xét tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức cấp huyện năm 2022 14 21/12/2022
5 2471/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính huyện Sìn Hồ năm 2023 2 16/12/2022
6 1655/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sìn Hồ; điều chỉnh khoản 8 Điều 1 của Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh 17 15/12/2022
7 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 20 12/12/2022
8 2162/KH-UBND Kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Sìn Hồ 2 08/11/2022
9 2162/KH-UBND Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Sìn Hồ 1 08/11/2022
10 Quyết định số: 1123/QĐ-UBND Quyết định về việc tổ chức thi phỏng vấn trong kỳ xét tiếp nhận, bố trí công tác đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ huyện Sìn Hồ 39 18/10/2022
11 136/TB-TTPTQĐ Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử đụng đất đối với 52 thửa đất ở nông thôn tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 17 17/10/2022
12 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 10 12/01/2022
13 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 5 12/01/2022
14 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 6 12/01/2022
15 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 6 12/01/2022
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lý Thị Na - Phó Chủ tịch UBND huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868- Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...