Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 1 12/01/2022
2 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 7 12/01/2022
3 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 1 12/01/2022
4 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 4 12/01/2022
5 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 1 12/01/2022
6 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 3 12/01/2022
7 1626/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 2 12/01/2022
8 1080/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 1 18/08/2021
9 737a/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC" trên địa bàn huyện Sìn Hồ 2 24/05/2021
10 1197/KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 292 10/08/2020
11 225/TB-PNN THÔNG BÁO Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 (Đợt 1) 142 26/05/2020
12 0 BIỂU ĐĂNG KÝ Đánh giá, xếp loại thực hiện QCDC trong cơ quan, đơn vị năm 2020 theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2019 của Chính phủ 70 12/03/2020
13 139/TB-UBND THÔNG BÁO tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 341 13/02/2020
14 129/UBND-VP CÔNG VĂN V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong học đường 52 11/02/2020
15 35/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả xét, tuyển dụng công chức cấp xã đối với sinh viên hệ cử tuyển năm 2019 178 06/02/2020
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lý Thị Na - Phó Chủ tịch UBND huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868- Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...