Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 777-CV-HU CÔNG VĂN V/v mời họp thực hiện quy trình về công tác cán bộ 6 08/11/2019
2 858-TB/HU THÔNG BÁO Chức danh, giới thiệu chữ ký của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 13 06/11/2019
3 1168/TB-UBND THÔNG BÁO Xét tuyển dụng công chức cấp xã đối với sinh viên hệ cử tuyển năm 2019 178 17/09/2019
4 1048/KH-UBND Xét tuyển công chức cấp xã đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 131 20/08/2019
5 1048/KH-UBND Xét tuyển công chức cấp xã đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 22 20/08/2019
6 938-/KH-UBND KẾ HOẠCH Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) năm 2019 54 24/07/2019
7 24/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 54 04/05/2019
8 433/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 4 năm 2019 31 26/04/2019
9 408/UBND-VP CÔNG VĂN Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 21 23/04/2019
10 47/TB-VP THÔNG BÁO Lịch trực nghỉ Lế Giỗ Tổ Hùng Vương 18 12/04/2019
11 348/BC-UBND BÁO CÁO Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP Quý I năm 2019 36 09/04/2019
12 287/UBND-TTr CÔNG VĂN Về việc giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của UBND huyện năm 2018 23 26/03/2019
13 286/UBND-TTr CÔNG VĂN Về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019 24 26/03/2019
14 286/UBND-TTr CÔNG VĂN Về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019 21 26/03/2019
15 274/TB-UBND THÔNG BÁO Công bố, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sìn Hồ 43 18/03/2019
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lê Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868- Email: vphdnd.ubndhuyensinho@gmail.com
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...