Lai Châu

{web.web_seo}

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 04/BC-HĐTĐ Báo cáo kết quả thẩm định tự đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022 3 15/05/2023
2 01/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Sìn Hồ, giai đoạn 2021-2030 1 09/05/2023
3 899/BC-UBND Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tháng 4/2023 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 5/2023 1 04/05/2023
4 900/KH-UBND Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Sìn Hồ 1 04/05/2023
5 802/UBND-VP Công văn về việc đề xuất danh mục DVCTT toàn trình, DVCTT một phần của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện 2 20/04/2023
6 791/BC-UBND Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích Quý I năm 2023 1 20/04/2023
7 572/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bàn hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 2 11/04/2023
8 560/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 1 07/04/2023
9 551/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy tình nội bộ giải quyết TTHC đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 1 06/04/2023
10 510/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1 31/03/2023
11 595/BC-UBND Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tháng 03/2023 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 4/2023 1 31/03/2023
12 343/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1 30/03/2023
13 495/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi quản lí của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 2 28/03/2023
14 559/UBND-VP Về việc hướng dẫn triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp 2 27/03/2023
15 481/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 2 24/03/2023
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lý Thị Na - Phó Chủ tịch UBND huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868- Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...