Cao nguyên Sìn Hồ - Mùa hoa lê trắng

Nguồn: https://sinho.laichau.gov.vn