Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Liên kết

Sìn hồ


Rà soát, bổ sung danh mục các công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (03/08/2018 9:33:48 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lê Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868 - Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...