Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Liên kết

Mời họp


(GIẤY MỜI) Dự hội nghị Tập huấn phần mềm “Quản lý tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Sìn Hồ” (GM số 02) (08/01/2018 12:00:00 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lê Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868 - Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...