Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Liên kết

Mời họp


(GIẤY MỜI) Dự, họp thống nhất kết quả rà soát, xác lập ranh giới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn huyện (Gm số 91) (27/08/2019 9:00:18 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lê Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868 - Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...