Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Liên kết

Trang chủ Sìn hồ Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 24, tháng 6/2021 của UBND huyện
(Ngày đăng :15/06/2021 8:46:44 SA)

Lịch công tác tuần thứ 24, tháng 6/2021 của UBND huyện

Ngày thứ

Đ/c Đồng Văn Liệt - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Quốc Vương - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lý Thị Na - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lê Trọng Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện

Thứ Hai

Ngày 14/6

Sáng

 

Dự họp trực tuyến tổng kết công tác bầu cử của UBBC tỉnh

Dự họp trực tuyến tổng kết công tác bầu cử của UBBC tỉnh

Dự họp trực tuyến tổng kết công tác bầu cử của UBBC tỉnh

Dự họp trực tuyến tổng kết công tác bầu cử của UBBC tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự họp BCH Đảng bộ xã Sà Dề Phìn

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 15/6

Sáng

 

Dự họp liên tịch, thống nhất nội dung kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XXI

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 16/6

Sáng

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử của UBBC huyện

Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử của UBBC huyện

Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử của UBBC huyện

Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử của UBBC huyện

Thứ Năm

Ngày 17/6

Sáng

Dự Hội thảo sửa đổi cuốn lịch sử Đảng bộ huyện

Dự Hội thảo sửa đổi cuốn lịch sử Đảng bộ huyện

Dự Hội thảo sửa đổi cuốn lịch sử Đảng bộ huyện

Dự Hội thảo sửa đổi cuốn lịch sử Đảng bộ huyện

Chiều

Họp trực tuyến BCĐ phòng chống Covid -19 tỉnh

Dự Hội thảo sửa đổi cuốn lịch sử Đảng bộ huyện

Dự Hội thảo sửa đổi cuốn lịch sử Đảng bộ huyện

Dự Hội thảo sửa đổi cuốn lịch sử Đảng bộ huyện

Thứ Sáu

Ngày 18/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với đoàn công tác BCĐ tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Kiểm tra, xác nhận hết thời gian bảo hành công trình: Đường Tả Phìn -Xà Dề Phìn; Nâng cấp đường Nậm Cuổi -Hua Cuổi -Nậm Cọ Mông, huyện Sìn Hồ.

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với đoàn công tác BCĐ tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

Ngày 19/6

Sáng

Chiều

Dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 20/6

Sáng

Chiều

 

Đi công tác tại vùng thấp, chỉ đạo kỳ họp thứ nhất HĐND các xã

 

Đi công tác tại vùng thấp, chỉ đạo kỳ họp thứ nhất HĐND các xã

 

 

Tin liên quan

Lịch công tác tuần thứ 31, tháng 8/2021 của UBND huyện (02/08/2021 9:22:21 SA)

Lịch công tác tuần thứ 30, tháng 7/2021 của UBND huyện (26/07/2021 8:16:50 SA)

Lịch công tác tuần thứ 29, tháng 7/2021 của UBND huyện (20/07/2021 3:49:30 CH)

Lịch công tác tuần thứ 28, tháng 7/2021 của UBND huyện (12/07/2021 9:39:34 SA)

Lịch công tác tuần thứ 27, tháng 7/2021 của UBND huyện (05/07/2021 8:23:37 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lê Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868 - Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...