Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Liên kết

Mời họp


(CÔNG VĂN) Mời dự Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn xây dựng Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (CV số 716-CV/HU) (07/08/2019 10:14:18 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lý Thị Na - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868 - Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...