Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Liên kết

Mời họp


(GIẤY MỜI) Dự họp trực tuyến UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với nội dung Dự thảo lần 1 của Tổ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại - Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (GM số 107) (18/10/2019 4:58:32 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lý Thị Na - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868 - Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...