Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Liên kết

Sìn hồ


(CÔNG VĂN) Giao nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Sìn Hồ (CV số 150) (18/02/2020 8:16:26 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lê Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868 - Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...