Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Liên kết

Sìn hồ


Quyết định về việc phê duyệt hình thức và nội dung sát hạch trong kỳ xét tiếp nhận viên chức sự nghiệp vào làm công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt huyện Sìn Hồ năm 2023 (28/02/2023 12:00:00 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ
Trưởng Ban biên tập: Đ/c Lý Thị Na - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: 0213 3870 868 - Email: sinho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn sinho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...